BC 't Pupke Sevenum

Welkom bij BadmintonClub 't Pupke uit Sevenum

Contributie

Financiële informatie over het lidmaatschap

Contributie:
Senioren (vanaf 17 jaar): € 128,00 per jaar
Jeugdleden (12 t/m 16 jaar): € 122,00 per jaar
Jeugdleden t/m 11 jaar: € 102,00 per jaar
(definitie: onder 17 jaar wordt verstaan: zij die in het jaar van aanvang van de competitie maximaal 16 jaar waren).

Competitietoeslag: Leden die deelnemen aan de NBB competitie wordt een toeslag van € 45,00 in rekening gebracht. Voor de reiskosten van de uitwedstrijden geldt daarnaast een toeslag van € 15,00. Voor spelers die deelnemen aan de streekcompetitie wordt een bijdrage van € 10,00 voor de reiskosten uitwedstrijden gevraagd.

Spelregels met betrekking tot de contributie: De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.Bij aanmelding wordt € 5,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Ieder nieuw lid ontvangt een clubshirt. De eigen bijdrage van 15,- wordt bij aanmelding in rekening gebracht. Bij aanmelding tijdens het seizoen  geldt de contributie naar rato. De club kent ook een familiekorting. Het 4e en jongste lid uit een gezin krijgt 25 %  korting per jaar. Vanaf het 5e en jongste lid uit een gezin geldt een korting van 50% per jaar. Men dient de contributie binnen drie weken over te maken. Ingeval van langdurige afwezigheid, bijv. door ziekte of blessure kan, in overleg met het bestuur, een reductie worden verleend. De reductie wordt niet automatisch verleend, men dient er zelf om te vragen. Voor onze speeluren heeft de club een Sport-ongevallenverzekering afgesloten. Indien je het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dien je dit uiterlijk 1 juni schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken.

Grote Club Actie: De Grote Clubactie is in het leven geroepen om verenigingen op eenvoudige wijze aan extra financiële middelen te helpen. Van de opbrengst gaat 80% naar de club. Deelname aan de Grote Club Actie is verplicht. Senioren nemen deel met 2 loten, junioren nemen deel met 1 lot. De kosten van de loten wordt gelijktijdig met de contributie in rekening gebracht. De jeugdleden zullen deze actie verder ondersteunen door zelfstandig extra loten te verkopen. De opbrengst van deze actie wordt specifiek ingezet voor de jeugd.